Facebook

Co Vás nejčastěji zajímá

  1. Co zahrnují naše služby a servis?

 

Naše firma je na trhu již 20let a za tu dobu jsme pochopili, že každý, ať už je to jedinec, rodina, živnostník, či velká mezinárodní korporace, každý potřebuje individuální přístup a především servis, i když zrovna není potřeba řešit něco akutního.

Se všemi klienty nejprve procházíme aktuální stav pojištění majetku a rizik, i jejich plány a požadavky do budoucna, na základě kterých sestavíme nabídku pojištění. Samozřejmostí je vyhledávání  a vyjednávání optimálních podmínek v nabídce jednotlivých pojišťoven. Naše služby tedy zahrnují vše od počáteční analýzy, přes optimalizaci pojištění, dlouhodobou správu vašich pojistných smluv a jejich aktualizace, až po součinnost při řešení pojistných událostí.

Naší prioritou je vaše bezpečí a spokojenost.

 

 

  1. Jak vypadá analýza rizik?

 

Předmětem analýzy rizik je jejich specifikace v rámci daného oboru podnikání ve vazbě na jeho rizikovost, velikost a skladbu majetku, určení nejčastějších příčin škod, vnitřních i vnějších rizik z hlediska podnikání. Součástí je provedení auditu stávajícího pojištění ve vazbě na rozvoj firmy, dodavatelsko-odběratelské vztahy atd. Po vyhodnocení vstupních parametrů je navržena pojistná strategie u konkrétních pojistitelů, ve které je promítnuto vyjednání odchylných požadavků od standardního produktového zajištění, rozšíření krytí pojistných rizik, případně jsou využity vlastní pojistné produkty. Součástí nové pojistné ochrany jsou i nadstandardní ujednání u pojistitelů, která eliminují výluky z pojištění či rozšiřují rozsah pojistného krytí novými ujednáními.

 

 

  1. Proč se nerozhodovat jen podle ceny za pojištění?

 

Je potřeba si uvědomit, že každý pojistný produkt má cenu stanovenou na základě svého rozsahu. I když se jedná o na první pohled stejný typ pojištění, rozsah krytí rizik a výluky se mohou u jednotlivých pojišťoven výrazně lišit. Důležité jsou i vstupní parametry, výše spoluúčasti, limity pojistného plnění, pojistná částka, územní rozsah, zařazení předmětu pojištění do určité kategorie.

Například HAV u vozidla: rozdíl ve výši spoluúčasti, krytí pojistných rizik a výluky, rozsah asistenčních služeb, pojištění na novou nebo obecnou cenu, počet měsíců bezeškodního průběhu se může u jednotlivých pojišťoven lišit, různá doplňková pojištění, četnost plateb (roční/področní), technický stav vozidla – toto vše má vliv na výslednou cenu.

Analogie tohoto případu existuje ve všech typech pojištění.

 

 

  1. Jak řešíme škodné události?

 

Naši klienti hlásí škodu naším prostřednictví. Řešení pojistných událostí není běžnou praxí v rámci poskytovaných služeb pojišťovacími sprostředkovateli. Pro nás je uzavření pojistné smlouvy pouze začátkem v rámci celého komplexu služeb, které klientovi poskytujeme. Předpokladem úspěšné likvidace škody je kvalitně sjednaná pojistná smlouva.

Hlášení škod naším prostřednictvím se předejde chybné textaci, neúplným informacím a dalším chybám v hlášeních, které by mohly způsobit zamítnutí pojistného plnění.

V průběhu celého procesu likvidace škody poskytujeme součinnost klientovi i pojišťovnám a dohlížíme na průběh celého procesu až do ukončení pojistné události.

Naše vyjednávací pozice vůči pojišťovně je výrazně lepší než v případě řešení škody samotným klientem.

 

 

  1. Zkušenosti v oboru.

 

V oblasti pojišťovnictví pracujeme od roku 1999. V roce 2005 byla založena samostatná makléřská společnost Exkaso s.r.o.

Jsme univerzální makléřskou společností. Naše portfolio zahrnuje široké spektrum oborů v oblasti průmyslu – stavebnictví, strojírenství, potravinářství, dopravu, distribuci médií, elektrotechnický průmysl, obchod, řemesla a služby, atd.

V oblasti občanského pojištění nabízíme pojištění všeho, co občan potřebuje k životu.

Ročně likvidujeme v průměru 300 pojistných událostí s téměř 100% úspěchem výplaty pojistného plnění.

Dlouhodobě spravujeme stovky firem a společností. Našimi spokojenými klienty jsou však i stovky soukromých občanů.