Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

O společnosti

Představení makléře

Jsme univerzální makléřská společnost.

Již od roku 1999 pomáháme svým klientům zvolit to nejkvalitnější pojištění v celé šíři průmyslových i občanských a životních rizik.
Díky znalosti své profese a potřeb klienta, jsme pro něj dlouhodobým spolehlivým partnerem v jeho rozvoji.

Ručíme za svou práci.

Společnost Exkaso s.r.o. je členem největší sítě pojišťovacích makléřů RENOMIA NETWORK.

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli

v souladu s příslušným ustanovením zákona 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění


Obchodní firma: Exkaso s.r.o.
IČ: 269 70 601
Sídlo: Topolská 952, 537 01 Chrudim
Tel: 608 031 999, 774 999 531, 604 777 256
E-mail: info@exkaso.cz, sulc@exkaso.cz
Statutární orgán: jednatelé společnosti; jménem společnosti jedná a podepisuje každý jednatel samostatně.


Zprostředkovatelská činnost je vykonávána prostřednictvím zaměstnanců společnosti.

Charakter zprostředkování pojištění:
Pojišťovací zprostředkovatel provozuje činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel.
Podle konkrétní situace zprostředkovatel zprostředkovává pojištění jako:

 • pojišťovací agent na základě písemné smlouvy s pojišťovnami, přičemž může zprostředkovávat pojištění pro pojišťovny, které jsou zapsány v registru vedeném Českou národní bankou;
 • pojišťovací makléř na základě smlouvy uzavřené s klientem


Samostatný zprostředkovatel je zapsán v registru vedeném ČNB. Zápis zprostředkovatele v registru ČNB může klient nejlépe ověřit u ČNB na internetových stránkách www.cnb.cz nebo telefonicky na čísle +420 224 411 111.

Prohlášení o nezávislosti:
Zprostředkovatel prohlašuje, že nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu jakékoli pojišťovny, se kterou navrhuje klientovi uzavření pojištění.
Zprostředkovatel prohlašuje, že žádná pojišťovna, se kterou navrhuje klientovi uzavření pojištění, nemá na jeho kapitálu a hlasovacích právech žádný přímý nebo nepřímý podíl.

Postupy pro řešení stížností:
V případě nespokojenosti klienta, či jakékoli jiné dotčené osoby s postupem zprostředkovatele či jeho zaměstnance, se oprávněná osoba může obrátit se svojí stížností na zprostředkovatele – společnost Exkaso s.r.o., adresa: Topolská 952, 537 05 Chrudim, a to na jednatelku společnosti Ing. Blanku Vaškovou. Stížnost je možno zaslat písemně nebo elektronickou poštou na adresu vaskova@exkaso.cz.

Oprávněná osoba může rovněž na zprostředkovatele podat stížnost písemně na adresu: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 nebo elektronicky na adresu podatelna@cnb.cz.
Dále oprávněná osoba může své nároky vůči zprostředkovateli uplatnit u finančního arbitra nebo právní cestou u soudu.

Pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn zprostředkovávat pojištění pro tyto pojišťovny:
(zapsáno v registru vedeném Českou národní bankou)

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
 • Česká pojišťovna a.s.
 • ČSOB Pojišťovna, a.s.
 • Colonnade Insurance S.A.
 • D.A.S. Rechtsschutz AG
 • Credendo- Short – Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
 • Generali Pojišťovna a.s.
 • HDI Versicherung AG, organizační složka
 • Kooperativa pojišťovna, a.s.
 • Slavia pojišťovna a.s.
 • Union poisťovňa, a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s.
 • Pojišťovna VZP, a.s.

Přehled služeb

Analýza stávajícího pojištění:
Provedeme rozbor vaší současné pojistné ochrany, při kterém prověříme vaše pojistné smlouvy zejména z pohledu účelnosti, úplnosti krytí vašich pojistných potřeb, právní čistoty a přiměřenosti ceny za pojištění. Navrhneme vám uspořádání vašeho pojistného programu. Upozorníme vás na existenci rizik, která mohou vést ke vzniku škody.

Výběr pojistitele:
Po vypracování podkladů a rizikové analýzy pro pojišťovny, provedeme výběrové řízení mezi předními pojistiteli (využití konkurenčního prostředí na pojistném trhu). Vyhodnotíme nabídky a pojistné podmínky a doporučíme vám nejvýhodnější variantu pojištění (konečné rozhodnutí je samozřejmě na vás). V případě potřeby vám u pojistitele dojednáme změny v pojistných podmínkách.

Komplexní správa:
Zařídíme administrativu a komunikaci spojenou se správou vašeho pojištění po celou dobu jeho trvání. Pravidelně budeme provádět aktualizaci pojistných smluv dle vašich potřeb, budeme vás pravidelně informovat o možnostech zkvalitnění vašeho pojištění a sledovat platby pojistného, aby pojištění z tohoto důvodu nezaniklo.

Řešení škod:
Jde o klíčovou oblast našich služeb. V celém procesu likvidace sledujeme postup pojistitele, abychom zajistili rychlé odškodnění v souladu s podmínkami pojistné smlouvy. Za tímto účelem spolupracujeme nejen s likvidátory pojišťoven, ale i s nezávislými odhadci škod (soudními znalci).

Výhody:
Získáte kvalitní pojištění a nižší cenu. Ušetříte čas, spojený se získáváním podkladů pro pojišťovny, poptávkovým řízením a jeho vyhodnocováním, správou pojistných smluv a jejich obnovou, vyřizováním pojistných událostí atd. Bonusem pro vás je i naše pojištění profesní odpovědnosti a naše Zvláštní ujednání, která upravují textaci pojistných podmínek ve prospěch klienta.

Vaše spokojenost je naším cílem.

 

Jsme součástí RENOMIA Group

 • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
 • Mezinárodní tým zkušených odborníků
 • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

Kontakt

Exkaso s.r.o.
Topolská 952
537 05 Chrudim

info@exkaso.cz
+420 608 031 999