Facebook

Ochrana osobních údajů, Whistleblowing

Poskytnuté osobní údaje prostřednictvím tohoto webu www.exkaso.cz jsou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno dle legislativy ČR. Osobní data nebudou v žádném případě zneužita, poskytnuta třetím osobám apod. bez souhlasu dotčených osob mimo předání osobních údajů za účelem vytvoření nabídky nebo sjednání pojištění.
 

Dokumenty ke stažení